تعبیر خواب حرف ش

تعبیر حرف ش,تعبیرخواب شروع با حرف ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ش

خواب هایی که با حرف اول ش شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب شادی

تعبیر خواب شادی

تعبیر خواب شاد بودن میتواند با تعبیر خنده در خواب یکسان باشد اما گاهی بسته…

تعبیر شکلات

تعبیر خواب شکلات

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها…

تعبیر شلغم

تعبیر خواب شلغم

دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام. شلغم را به…

تعبیر شفتالو

تعبیر خواب شفتالو

معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما…

تعبیر شیطان

تعبیر خواب شیطان

شیطان نمادی از شر است، موجودی مخالف خدا، که هیچ خیری در وجودش نیست. مردم…

شراب Wine

تعبیر خواب شراب

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به…

تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب شپش

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می…

شاخ horn

تعبیر خواب شاخ

شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و…

شبدر Clover

تعبیر خواب شبدر

شبدر گیاهی است با سه برگ چلیپایی که دیدنش در خواب نیکو است. اگر در…

شیشه glass

تعبیر خواب شیشه

معبران نوشته اند بطری شیشه زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی…

شتر camel

تعبیر خواب شتر

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای…

تعبیر شقیقه

تعبیر خواب شقیقه

اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم شده و آماسیده بار فکری برای شما…

لبخند زدن

تعبیر خواب شن

شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو