تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف سین

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول س

خواب هایی که با حرف اول سین شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب ساز زدن

تعبیر خواب ساز زدن

تعبیر خواب ساز زدن جزئیات واقعی در مورد رویا بسیار مهم است. رویای موسیقی به…

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

سیل اتفاقی ناخوشایند است که حتی خواب آن نیز موجب نگرانی می‌شود. تعبیر خواب سیل…

تعبیر سوهان

تعبیر خواب سوهان

سوهان دو نوع است. تعبیر خواب سوهان (شیرینی) اول سوهان شیرینی که بیشتر محصول شهر…

تعبیر سماق

تعبیر خواب سماق

سماق مکیدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد.…

تعبیر خواب سفره

سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در…

تاریکی dark

تعبیر خواب سیاهی

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند…

سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ به طور کلی تعبیر خواب سگ می‌تواند به دشمن اشاره کند. اما…

تعبیر دیدن ساحل در خواب

تعبیر خواب ساحل

دیدن ساحل در خواب بسته به جزئیات خواب، می تواند تعبیر مثبت یا منفی داشته…

سوسک Beetle

تعبیر خواب سوسک

اگر در خواب سوسک دیده اید و می خواهید بهترین تعبیر خواب سوسک از معبران…

انواع سس Sauce

تعبیر خواب سس

سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح…

تعبیر ساک

تعبیر خواب ساک

اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با…

سرکه Vinegar

تعبیر خواب سرکه

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس…

سوزن Needle

تعبیر خواب سوزن

خود سوزن کاربرد و تنفیذ است. اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی…

سقف roof

تعبیر خواب سقف

اگر در خواب ببینید که زیر سقفی مرتفع و محکم نشسته اید خوب است زیرا…

ساس Bedbug

تعبیر خواب ساس

ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می…

دیدن سلاح در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب سلاح

در ادامه تعبیرهای حرف س به کلمه سلاح رسیده ایم که سعی میکنیم تعابیر خواب…

سکه coin

تعبیر خواب سکه

دیدن سکه امروز در خواب نقشی از خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و…

سنگ stone

تعبیر خواب سنگ

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی…

سلمانی

تعبیر خواب سلمانی

دیدن سلمانی رفتن در خواب و همچنین آرایشگاه به معناهای مختلف و تعابیر متفاوتی می…

سبیل Mustache

تعبیر خواب سبیل

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد.…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو