تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف سین

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول س

خواب هایی که با حرف اول سین شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف س

سگ

تعبیر خواب سگ

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه…

تعبیر سیمرغ

تعبیر خواب سیمرغ

سیمرغ مرغی است افسانه ای که وجود ندارد لیکن در ادبیات بسیاری از ملت ها…

تعبیر دیدن ساحل در خواب

تعبیر خواب ساحل

دیدن ساحل در خواب بسته به جزئیات خواب، می تواند تعبیر مثبت یا منفی داشته…

سوسک Beetle

تعبیر خواب سوسک

سوسک تعبیر دیگر حشرات موذی خانگی را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست…

انواع سس Sauce

تعبیر خواب سس

سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح…

تعبیر ساک

تعبیر خواب ساک

اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با…

سرکه Vinegar

تعبیر خواب سرکه

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس…

سوزن Needle

تعبیر خواب سوزن

خود سوزن کاربرد و تنفیذ است. اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی…

سقف roof

تعبیر خواب سقف

اگر در خواب ببینید که زیر سقفی مرتفع و محکم نشسته اید خوب است زیرا…

ساس Bedbug

تعبیر خواب ساس

ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می…

دیدن سلاح در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب سلاح

در ادامه تعبیرهای حرف س به کلمه سلاح رسیده ایم که سعی میکنیم تعابیر خواب…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو