تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف سین

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول س

خواب هایی که با حرف اول سین شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف س

سیل flood

تعبیر خواب سیل

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه…

تعبیر سوهان

تعبیر خواب سوهان

سوهان دو نوع است. تعبیر خواب سوهان (شیرینی) اول سوهان شیرینی که بیشتر محصول شهر…

تعبیر سماق

تعبیر خواب سماق

سماق مکیدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد.…

تعبیر خواب سفره

سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در…

تاریکی dark

تعبیر خواب سیاهی

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند…

سگ

تعبیر خواب سگ

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه…

تعبیر دیدن ساحل در خواب

تعبیر خواب ساحل

دیدن ساحل در خواب بسته به جزئیات خواب، می تواند تعبیر مثبت یا منفی داشته…

سوسک Beetle

تعبیر خواب سوسک

سوسک تعبیر دیگر حشرات موذی خانگی را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست…

انواع سس Sauce

تعبیر خواب سس

سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح…

تعبیر ساک

تعبیر خواب ساک

اگر در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با…

سرکه Vinegar

تعبیر خواب سرکه

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس…

سوزن Needle

تعبیر خواب سوزن

خود سوزن کاربرد و تنفیذ است. اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی…

سقف roof

تعبیر خواب سقف

اگر در خواب ببینید که زیر سقفی مرتفع و محکم نشسته اید خوب است زیرا…

ساس Bedbug

تعبیر خواب ساس

ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می…

دیدن سلاح در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب سلاح

در ادامه تعبیرهای حرف س به کلمه سلاح رسیده ایم که سعی میکنیم تعابیر خواب…

سکه coin

تعبیر خواب سکه

دیدن سکه امروز در خواب نقشی از خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و…

سنگ stone

تعبیر خواب سنگ

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی…

سلمانی

تعبیر خواب سلمانی

دیدن سلمانی رفتن در خواب و همچنین آرایشگاه به معناهای مختلف و تعابیر متفاوتی می…

سبیل Mustache

تعبیر خواب سبیل

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد.…

ساعت clock-hours

تعبیر خواب ساعت

در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه…

تعبیر دیدن سماور در خواب

تعبیر خواب سماور

سماور – معنی رویاهایی که در مورد سماور باشد سماور در کتاب رویای مدرن. سماور…

سیگار cigarettes

تعبیر خواب سیگار

سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد. کلا تلخ کامی است ولی استثنائا به…

سهره در خواب

تعبیر خواب سهره

سهره در خواب همسایه یا دوستی است که زحمت می آفریند و به خصوص زیاد…

سیب apple

تعبیر خواب سیب

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی…

تعبیر خواب سوختگی و آتش

تعبیر خواب سوختن

سوختگی در خواب های ما میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد و فعل سوختن را به…

سوراخ hole

تعبیر خواب سوراخ

سوراخ مجهول است. هيچکس نمي تواند درون سوراخ را ببيند هر چند از وجود سوراخ…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو