تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دال,تعبیرخواب حروف الفبا شروع با د

لیست تعبیر خواب د بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول دال

خواب هایی که با حرف اول د شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب دف زدن

تعبیر خواب دف زدن

تعبیر خوب دف زدن از تعابیری است که معانی مختلفی دارد و باید تفسیر درست…

تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن

خواب لباس برای خانم‎‌ها بسیار رایج است. اگر به دنبال تعبیر خواب دامن در حالت‌های…

تعبیر خواب دمپایی 

تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی دمپایی ها از پاهای ما محافظت می کنند، هنگام پوشیدن آنها در…

تعبیر خواب دوغ

تعبیر خواب دوغ

تعبیر خواب دوغ رویای دوغ بیانگر صراحت و نحوه ارتباط شما با دیگران است. رویای…

تعبیر خواب دلقک

تعبیر خواب دلقک

دیدن دلقک در خواب شاید به ندرت اتفاق بیفتد، اما اگر به دنبال تعبیر خواب…

تعبیر خواب دعوا quarrel

تعبیر خواب دعوا

تعبیر خواب دعوا تعبیر خواب دعوا می‌تواند نگران کننده باشد، اما همیشه اینطور نیست. در…

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان تعبیر خواب دندان به عقیده بسیاری از معبرین مصداق خانواده بوده و…

در door

تعبیر خواب در

اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی…

تعبیر دوربین

تعبیر خواب دوربین

دوربین دو نوع است؛ یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در…

تعبیر دستکش

تعبیر خواب دستکش

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که…

درختtree

تعبیر خواب درخت

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر…

دارو drugs

تعبیر خواب دارو

دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی. اگر دیدید دارو به دیگری…

تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن، منوچهر مطیعی دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان…

داس Sickle

تعبیر خواب داس

داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی در خواب…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو