تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب با حرف خ,لیست تعبیر خواب شروع با حرف خ

لیست تعبیر خواب خ بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خ

خواب هایی که با حرف اول خ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ

تعبیر خواب خرچنگ دیدن خرچنگ در خواب نمی تواند خواب رایجی باشد. ولیکن معبران تعبیر…

تعبیر خواب خرمالو

تعبیر خواب خرمالو

تعبیر خواب خرمالو معانی بسیار متفاوتی را نشان می دهد ولی در کل علمای تعبیر…

خون blood

تعبیر خواب خون

رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص…

دیدن خنجر در خواب

تعبیر خواب خنجر

خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می…

خوک

تعبیر خواب خوک

خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع…

خر donkey

تعبیر خواب خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به…

خرما date

تعبیر خواب خرما

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید…

خیانت

تعبیر خواب خیانت

نامزدم به من خیانت کرد! خیانت در خواب اغلب آنقدر محسوس به نظر می‌رسد که…

خواستگاری کردن proposing

تعبیر خواب خواستگاری

دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب…

خانه home

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و…

معانی و مفاهیم خواب های شما در مورد خفگی

تعبیر خواب خفگی

رویاهای خفگی – معانی و مفاهیم آن دیدن خواب خفگی یک نوع خواب رایج است.…

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش رویت خواب خرگوش از جمله خواب هایی است که بسته به رویدادهای…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو