تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب با حرف خ,لیست تعبیر خواب شروع با حرف خ

لیست تعبیر خواب خ بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خ

خواب هایی که با حرف اول خ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف خ

خون blood

تعبیر خواب خون

رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص…

دیدن خنجر در خواب

تعبیر خواب خنجر

خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می…

خوک

تعبیر خواب خوک

خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع…

تعبیر خرید

تعبیر خواب خرید

خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست.…

خر donkey

تعبیر خواب خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به…

خرما date

تعبیر خواب خرما

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید…

خیانت

تعبیر خواب خیانت

نامزدم به من خیانت کرد! خیانت در خواب اغلب آنقدر محسوس به نظر می‌رسد که…

خواستگاری کردن proposing

تعبیر خواب خواستگاری

دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب…

خانه home

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و…

معانی و مفاهیم خواب های شما در مورد خفگی

تعبیر خواب خفگی

رویاهای خفگی – معانی و مفاهیم آن دیدن خواب خفگی یک نوع خواب رایج است.…

خرگوش rabit

تعبیر خواب خرگوش

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش…

تاتو بدن

تعبیر خواب خالکوبی

دیدن تاتو یا همان خالکوبی کردن در خواب به نطر نمی‌رسد تعبیر چندان مناسبی داشته…

تعبیر خواب

تعبیر خواب خوشه

خوشه در خواب دیدن مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه…

خاک soil

تعبیر خواب خاک

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک…

خاکستر ash

تعبیر خواب خاکستر

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است. اگر دیدید در خواب به دنبال…

تعبیر خواب سبزی خرفه چیست

تعبیر خواب خرفه

خرفه یک نوع سبزی است که معمولاً به صورت خودرو در کنار چشمه ها میروید.…

خز در خواب

تعبیر خواب خز

خز پوستی است که در بیداری کمتر کسی می تواند داشته باشد و بپوشد. در…

خارش itching

تعبیر خواب خارش

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب…

خرس Bear

تعبیر خواب خرس

خرس دشمن قوي پنجه و زورمند است. اگر در خواب ديديد که خرس را کشتيد…

خودکشی Suicide

تعبیر خواب خودکشی

خودکشی: به خاطر داشته باشید که اغلب انسان‌هایی که در رویای ما دیده می‌شوند نمایانگر…

خامه Cream

تعبیر خواب خامه

خامه به معني قلم امروز در زبان محاوره فارسي به کار گرفته نمي شود. قلم…

خاویار Caviar

تعبیر خواب خاویار

خاويار سکه هاي طلايي، دانه هاي مرواريد، و قطعات جواهر است و ديدنش در خواب…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو