تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب با حرف خ,لیست تعبیر خواب شروع با حرف خ

لیست تعبیر خواب خ بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خ

خواب هایی که با حرف اول خ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف خ

خیانت

تعبیر خواب خیانت

نامزدم به من خیانت کرد! خیانت در خواب اغلب آنقدر محسوس به نظر می‌رسد که…

خواستگاری کردن proposing

تعبیر خواب خواستگاری

دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب…

خرما date

تعبیر خواب خرما

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید…

خون blood

تعبیر خواب خون

رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص…

خانه home

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و…

معانی و مفاهیم خواب های شما در مورد خفگی

تعبیر خواب خفگی

رویاهای خفگی – معانی و مفاهیم آن دیدن خواب خفگی یک نوع خواب رایج است.…

خرگوش rabit

تعبیر خواب خرگوش

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش…

تاتو بدن

تعبیر خواب خالکوبی

دیدن تاتو یا همان خالکوبی کردن در خواب به نطر نمی‌رسد تعبیر چندان مناسبی داشته…

خر donkey

تعبیر خواب خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به…

تعبیر خرک

تعبیر خواب خرک

خرک چوبی است به شکل چهار پایه که از پهلو ذوزنقه می نماید. اگر خرک…

تعبیر خواب

تعبیر خواب خوشه

خوشه در خواب دیدن مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه…

تعبیر خشت

تعبیر خواب خشت

خشت در خواب گویای مال بی بنیادی است که چه آسان به دست آمده باشد…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو