تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ج

لیست تعبیر خواب ج بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ج

خواب هایی که با حرف اول جیم شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ج

جیب pocket

تعبیر خواب جیب

جیب و پول مترادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند…

تعبیر خواب جنگل

دیدن جنگل در خواب چه تعبیری دارد؟ آیا خواب دیده اید در جنگل هستید و…

تعبیر خواب جمجمه

تعبیر خواب جمجمه

تعبير خواب جمجمه به روايت آنلی بیتون اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند…

تعبیر خواب جوال

تعبیر خواب جوال

از جوال برای بارکشی اسب و الاغ و شتر استفاده می شود. جوال در خواب…

تعبیر خواب جام

جام اگر پیاله و پیمانه باشد که در حرف پ کلمه پیاله تعبیرش نوشته شده…

جن

تعبیر خواب جن

دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب…

جغد Owl

تعبیر خواب جغد

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای…

جدال controversy

تعبیر خواب جدال

بر خلاف بیداری که جدال کار خوبی نیست، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت…

جنگ war

تعبیر خواب جنگ

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از…

جاجیم jajim

تعبیر خواب جاجیم

جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکیت است نسبت به چیزهای…

جواهرات jewelry

تعبیر خواب جواهرات

همانطور که می‌دانید جواهرات به خاطر قیمت بالا، ارزش زیبایی شناسی آن و حالت خوبی…

جو Barley

تعبیر خواب جو

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در…

مرگ dead

تعبیر خواب جسد

دیدن  جسد در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است…

جنین Fetus

تعبیر خواب جنین

جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو