تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ت

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ت

خواب هایی که با حرف اول ت شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب توالت

تعبیر خواب توالت

تعبیر خواب توالت با توجه به توالت کثیف و تمیز در خواب، معانی مختلفی می‌دهد.…

تجاوز Rape

تعبیر خواب تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع…

تابوت Coffin

تعبیر خواب تابوت

اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در…

تابستان summer

تعبیر خواب تابستان

تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده…

ترشی Torshi

تعبیر خواب ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و…

توتون tobacco

تعبیر خواب تنباکو

تنباکو (توتون) همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می…

تلفن Telephone

تعبیر خواب تلفن

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر…

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف تعبیر خواب تصادف از جمله خواب های رایجی است که به کرات…

تعبیر خواب تشک

تعبیر خواب تشک

تعبير خواب تشک به روايت لوک اویتنهاو تشک: شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود.…

دیدن تفنگ در خواب

تعبیر خواب تفنگ

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید…

توت Mulberry

تعبیر خواب توت

توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود…

تبخال Herpes-simplex

تعبیر خواب تبخال

دیدن تبخال یا هر گونه مشکلات پوستی مانند خشکی پوست در رویا به این معناست…

تاتو بدن

تعبیر خواب تاتو

خال کوبی عبارت است از وارد کردن رنگدانه ها به درون پوست با سوزن، چاقو…

ماهیتابه frying-pan

تعبیر خواب تابه

تاوه که ما امروز به آن ماهیتابه می گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو