تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف آ الف

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

خواب هایی که با حرف اول ب شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب باغ وحش

تعبیر خواب باغ وحش

تعبیر خواب باغ وحش تعبیر خواب باغ وحش، نوید خوبی ندارد. به گفته برخی معبران…

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی به عشق، دوست داشته شدن، پیشرفت های خوب در زندگی، تحقق رویاها…

تعبیر خواب بوقلمون 

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون رویای یک بوقلمون نشان دهنده یک سرمایه گذاری و تجارت سودآور است.…

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق 

تعبیر خواب بوسیدن لب

تعبیر خواب بوسیدن لب وقتی کسی را می‌بوسیم، از نظر روحی پیوند برقرار می‌کنیم. شگفت…

تعبیر خواب باتلاق سفید 

تعبیر خواب باتلاق

تعبیر خواب باتلاق رویاهای مربوط به باتلاق ها باعث می شود بسیاری از افراد حتی…

تعبیر بازو

تعبیر خواب بازو

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا…

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. تماشای برج…

تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت

بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت…

تعبیر خواب برهنه بودن Naked

تعبیر خواب برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن…

باد wind

تعبیر خواب باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. محمد بن…

بز goat

تعبیر خواب بز

بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم…

بره Lamb

تعبیر خواب بره

دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره سفید را…

بهار spring

تعبیر خواب بهار

بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور…

بهشت Heaven

تعبیر خواب بهشت

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست…

برق Electricity

تعبیر خواب برق

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از…

ببر tiger

تعبیر خواب ببر

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر…

بالش Pillow

تعبیر خواب بالش

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که…

بیل Shovel

تعبیر خواب بیل

معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو