تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف آ الف

لیست تعبیر خواب الف بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول الف

خواب هایی که با حرف اول آ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب آدم ربایی

تعبیر خواب آدم ربایی

تعبیر خواب آدم ربایی رویاهای آدم ربایی کابوس هستند. اغلب دارای معانی پنهانی است که…

تعبیر خواب النگو

تعبیر خواب النگو

خواب النگو بین بانوان بسیار است رایج و تعابیر متفاوتی دارد. در این پست به…

تعبیر خواب آش

تعبیر خواب آش

تعبیر خواب غذاها و خوراکی ها اغلب خوب است. در این پست به تعبیر خواب…

marriage ازدواج کردن

تعبیر خواب ازدواج

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است.…

تعبیر دیدن انار در خواب

تعبیر خواب انار

انارها نشان دهنده روابط جنسی ، قدرت ، ثروت و جذابیت هستند. علاوه بر این…

تعبیر خواب اسب horse

تعبیر خواب اسب

دیدن اسب درخواب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب…

آب water

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب…

ادرار Urine

تعبیر خواب ادرار

دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می…

انگور سبز grapes_on_white

تعبیر خواب انگور

حضرت دانیال برای تعبیر انگور گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه…

آجر brick

تعبیر خواب آجر

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند…

آسیاب mill

تعبیر خواب آسیاب

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند…

درمان استرس با hug آغوش

تعبیر خواب آغوش

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر…

Cooking tricks

تعبیر خواب آشپزی

آشپزی کردن و پختن غذا در خواب تعابیر بسیار زیادی دارد که بسته به شرایط…

تعبیر انجیر

تعبیر خواب انجیر

از نظر روانشناختی: انجیر به دلیل شکل ظاهری خود، با روابط جنسی، باروری و شکوفایی…

wedding ring

تعبیر خواب انگشتر

دیدن حلقه ازدواج در خواب در تعبیر با انگشتر میتواند تفاوت هایی داشته باشد پس…

اعتیاد Addiction

تعبیر خواب اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر میتواند همانند تعبیر خواب مریضی فرض شود اما تعبیر زیر نیز…

تعبیر خواب اسارت Captivity

تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب اسارت میتواند تا حدودی با تعبیر خواب زندان و زندانی شدن در ارتباط…

ابر clouds

تعبیر خواب ابر

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر…

آینه mirrors

تعبیر خواب آینه

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در…

استخر swimming-pool

تعبیر خواب استخر

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به…

آتش fire

تعبیر خواب آتش

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و…

تعبیر خواب ازگیل

میوه ازگیل درخواب تعبیر مشابه به سیب دارد پس برای تعبیر دیدن ازگیل در خواب…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو