تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه از منظر نمادین، انبه با باروری، پول و کسب دانش در زندگی…

تعبیر سرنگ

تعبیر خواب سرنگ

سرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد و…

آواز man-singing

تعبیر خواب آواز

در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر…

تعبیر سیمرغ

تعبیر خواب سیمرغ

سیمرغ مرغی است افسانه ای که وجود ندارد لیکن در ادبیات بسیاری از ملت ها…

آبشار forest-trees-waterfall

تعبیر خواب آبشار

آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن است.…

آلو Plum

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو منوچهر مطیعی آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال…

تعبیر خواب آهن مذاب

تعبیر خواب آهن

تعبير خواب آهن به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به پادشاه…

سار starling

تعبیر خواب سار

سار نیز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما می رود و…

تعبیر خواب الکل

تعبیر خواب الکل

اعتیاد به الکل: اعتیاد به الکل در خواب شما ممکن است به نگرانی‌ هایی که…

monsterslegends_dragon

تعبیر خواب اژدها

اژدها از آن دسته خواب هایی است که ما ایرانیان کمتر آنرا تجربه میکنیم با…

تعبیر سیمان

تعبیر خواب سیمان

سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است. چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست…

running-and-lifting-make-your-bones-stronger

تعبیر خواب استخوان

دیدن استخوان در خواب نمایانگر قدرت و توانایی بیننده خواب است در حالی که شکستن…

سمور

تعبیر خواب سمور

سمور تعبیر خز و راسو و جانوران جونده دیگر از این نوع را دارد. معبران…

سطل در خواب

تعبیر خواب سطل

خانم آیتانوس می گفت: سطل در خواب دلال بانک و بیمه است ولی ما در…

استرس داشتن stress-dream

تعبیر خواب استرس

داشتن استرس شدید در خواب بیشتر از وقایعی که در بیداری رخ داده‌اند نشئت می‌گیرد.…

سمنو Samanoo

تعبیر خواب سمنو

سمنو شيره جوشانده جوانه گندم است. پختن سمنو اقدام به کار نيکي است که هم…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو