سایت تعبیرخواب انلاین و واقعی

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست سایت تعبیرخواب انلاین و واقعی

تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب ابریشم

دیدن ابریشم و لباس ابریشمی در خواب از دیدگاه معبران تعابیر و تفاسیر نیکویی را…

ترمه Termeh

تعبیر خواب ترمه

ترمه در خواب فریب و نیرنگ است و مجذوب شدن به دنیای خالی از معنویات…

ترنج Bergamot

تعبیر خواب ترنج

نوشته اند که ترنج نیز از میوه های بهشتی است مانند سیب، انار، و انجیر…

تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب بانک

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و…

تعبیر شترمرغ

تعبیر خواب شترمرغ

معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است…

تونل Tunnel

تعبیر خواب تونل

تونل در خواب های ما گویای سختی مقداری از راه زندگی ما است. راهی که…

تعبیر خواب کرگدن rhino

تعبیر خواب کرگدن

گاهی اوقات در خواب هایمان حیواناتی را میبینیم که ممکن است هیچگاه آنها را از…

تعبیر خواب بار کشی

تعبیر خواب بار

دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده…

کراوات necktie

تعبیر خواب کراوات

دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و…

تعبیر خواب باتری

باتری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی…

پلک Eyelid

تعبیر خواب پلک

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد…

تعبیر دیو

تعبیر خواب دیو

دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که…

تعبیر خواب گوریل

تعبیر خواب گوریل

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور ناخودآگاه…

تعبیر خواب گلویند

تعبیر خواب گردنبند

(گردنبند=گلوبند) اگر مردی در خواب ببیند گردنبند بسته است خوب نیست. چیزهای زنانه در خواب…

سوت در خواب

تعبیر خواب سوت

سوت در خواب های ما خدمتکار است پر غلغله و خروش یا کارمندی است که…

بالن در خواب

تعبیر خواب بالن

بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده…

رنگ شناسی در شخصیت زنان

تعبیر خواب کلاه

کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران…

کاشی

تعبیر خواب کاشی

اگر در خواب دیدید که مقداری کاشی منقش داریدمالی گران صاحب خواهید شد. چنانچه ببینید…

اجاق Stove

تعبیر خواب بخاری

تعبير خواب بخاری به روايت لیلا برایت اگر خواب ببینید که شعله هاى یک بخارى…

سرو Cypress

تعبیر خواب سرو

ديدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگي و سرفرازي است. هر چه سرو…

سیر garlic

تعبیر خواب سیر

سير مال حرام است و بدنامي و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببينيد…

جیغ زدن Screaming

تعبیر خواب جیغ

چنانچه در خواب صداي جيغ شنيديد خبري به شما مي رسد که بستگي دارد به…

پنکه Fans

تعبیر خواب پنکه

دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو