تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب حرف ت,لیست تعابیر خواب با حرف اول ت

لیست تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ت

خواب هایی که با حرف اول ت شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ت

توتون tobacco
تنباکو

تنباکو (توتون) همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک…

تلفن Telephone
تلفن

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است. این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید. اگر…

تصادف کردن در خواب نشانه چیست
تصادف

تصادف اتومبیل در خواب می تواند نشانگر عدم اعتماد به نفس باشد. شاید شما در حال از دست دادن چیزی…

تخت bed
تخت خواب

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است…

تعبیر خواب تشک
تشک

تعبير خواب تشک به روايت لوک اویتنهاو تشک: شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود. همچنین بخوانید: تعبیر خواب پتو…

تشنگی Thirst
تشنگی (آب خواستن)

احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذایی کرده و…

دیدن تفنگ در خواب
تیر

تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی…

تیراندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد
تیراندازی (شلیک)

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد و از آن گلوله ای…

دیدن تفنگ در خواب
تفنگ

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است.…

دام Trap
دام (تله)

دام و تله در خواب گرفتاری است. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و…

توت Mulberry
توت

توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگری توت سرخ و…

درخت انگور (تاک)

در خواب های ما درخت انگور یا تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که…

ماشین تایپ typing-machine
تایپ

تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام…

تربچه Radish
ترپچه

تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پولهایی که اندک اندک…

تبخال Herpes-simplex
تبخال

دیدن تبخال یا هر گونه مشکلات پوستی مانند خشکی پوست در رویا به این معناست که پول یا مبلغی را…

تعبیر خواب dreams
تحت تعقیب

کسانی که خواب می بینند که در رؤیاهای خود تعقیب می شوند ، در حقیقت سعی در دوری از چیزی…

تاتو بدن
تاتو

خال کوبی عبارت است از وارد کردن رنگدانه ها به درون پوست با سوزن، چاقو یا تیغه. این کار که…

ماهیتابه frying-pan
تابه

تاوه که ما امروز به آن ماهیتابه می گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن است در خواب مردان دیده…

تریاک Opium
تریاک

تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست…

کیک جشن تولد
تولد

خواب دیدن در مورد جشن تولد بیانگر قبول کردن خود است. شما از خودتان تشکر می کنید (از اینکه این…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو