مجله آلامتو

تعبیر خواب ب

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول بلیست تعبیر خواب ب

بارانداز

بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از همان نقطه…

تعبیر بازو
بازو

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا فرزند است، یا دوست و…

بازوبند

در خواب داشتن بازوبند براي زنان ميمون و نيکو است ولي براي مردان خوب نيست. اگر کسي در خواب ببيند…

بازی

بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر…

باطری

باطري يا قوه منبعي است از الکتريسيته ساکن که براي به کارگيري دستگاه هاي الکتريکي يا در اتومبيل مصرف مي…

باقلا

در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقايد متفاوتي ابراز داشته اند. ابن سيرين معتقد است که …

1 5 6 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو