مجله آلامتو

لیست تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف آ الف

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

خواب هایی که با حرف اول ب شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست لیست تعبیر خواب حرف ب

بهار spring
بهار

بهار، طبيعت در نهايت اعتدال است و بايد هم چنين باشد. حال اگر اين طور نبود خلاف طبيعت چيزي شده…

بهشت Heaven
بهشت

بهشت نيز مثل بهار ديدني نيست و ما مختصات و مشخصاتي از بهشت در دست نداريم…

بیابان Desert
بیابان

بيابان و صحرا و دشت وسيع يا نا هموار خشک بدون آباداني همه يک تعبير دارد.معبران نوشته اند که بيابان…

جغد Owl
بوم

به حرف ج و تعبیر جغد مراجعه کنید.

دیدن دماغ در خواب
بینی

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم…

بادکنک

اگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود در خواب کاري است که بزرگ مي نمايد و شما در…

بار

ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي…

بارانداز

بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از همان نقطه…

تعبیر بازو
بازو

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا فرزند است، یا دوست و…

بازوبند

در خواب داشتن بازوبند براي زنان ميمون و نيکو است ولي براي مردان خوب نيست. اگر کسي در خواب ببيند…

باطری

باطري يا قوه منبعي است از الکتريسيته ساکن که براي به کارگيري دستگاه هاي الکتريکي يا در اتومبيل مصرف مي…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو