تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب حرف ب,لیست خواب های شروع با حرف ب

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

خواب هایی که با حرف اول ب شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف ب

برق Electricity
برق

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای…

بادمجان EGGPLANT
بادمجان

نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادمجان در در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج…

تعبیر بازو
بازو

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا فرزند است، یا دوست و…

دیدن بادبادک در خواب
بادکنک

اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در…

بازوبند
بازوبند

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند…

باتری

باتری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می…

ببر tiger
ببر

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند…

baby-sleep
بچه

دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند. محمدبن…

بالش Pillow
بالش

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده…

بیل Shovel
بیل

معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما بیل وسیله ای است که…

باد رها کردن
باد رها کردن (گوزیدن)

باد رها کردن در جمع همانگونه که در بیداری عمل صحیحی نیست تعبیر آن نیز در خواب بیان کردن سخن…

باد wind
باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. محمد بن سیرین معتقد است که اگر…

تعبیر دیدن بوفالو در خواب
بوفالو

دیدن بوفالو (گاو وحشی) در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن بوفالو در خواب اغلب با تعابیری همچون قدرت، فراوانی، حق…

بادام almonds
بادام

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از…

تعبیر خواب باقلا
باقلا

در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند. ابن سیرین معتقد است که باقلا به هر شکل…

تعبیر خواب بازی
بازی کردن

بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر…

تعبیر خواب بشقاب
بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی كردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است. اگر در خواب ‌…

زغال اخته blueberries
زغال اخته (بلوبری)

دیدن بلوبری (میوه زغال اخته) تازه یا آب ان در خواب نشان دهنده خوش شانسی؛ اتفاقات خوب، فراوانی و ثروت؛…

بیماری sick
بیماری

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از…

تعبیر خواب بیمارستان
بیمارستان

خواب دیدن بیمارستان چه تعبیری دارد؟ دیدن بیمارستان در خواب معمولا نشان می‌ دهد که شما یا فرد نزدیک به…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو