مجله آلامتو

تعبیر خواب ب

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول بلیست تعبیر خواب ب

بز goat
بز

بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم…

تعبیر خواب باران rain
باران

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین…

تعبیر خواب برف
برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را…

تعبیر دیدن باز شکاری
باز شکاری

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن…

باغ

از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و…

بید

بید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریادرس که می…

تعبیر خواب برگ
برگ

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت…

تعبیر خواب برج
برج

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. تماشای برج از پائین احساس ضعف است…

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو