مجله آلامتو

لیست تعبیر خواب حرف ب

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

لیست لیست تعبیر خواب حرف ب

باد رها کردن
باد رها کردن (گوزیدن)

باد رها کردن در جمع همانگونه که در بیداری عمل صحیحی نیست تعبیر آن نیز در خواب بیان کردن سخن…

باد wind
باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. محمد بن سیرین معتقد است که اگر…

تعبیر دیدن بوفالو در خواب
بوفالو

دیدن بوفالو (گاو وحشی) در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن بوفالو در خواب اغلب با تعابیری همچون قدرت، فراوانی، حق…

بادام almonds
بادام

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از…

بادمجان EGGPLANT
بادمجان

نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادمجان در در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج…

تعبیر خواب باقلا
باقلا

در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند. ابن سیرین معتقد است که باقلا به هر شکل…

تعبیر خواب بازی
بازی کردن

بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر…

تعبیر خواب بشقاب
بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی كردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است. اگر در خواب ‌…

زغال اخته blueberries
زغال اخته (بلوبری)

دیدن بلوبری (میوه زغال اخته) تازه یا آب ان در خواب نشان دهنده خوش شانسی؛ اتفاقات خوب، فراوانی و ثروت؛…

بیماری sick
بیماری

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از…

تعبیر خواب بیمارستان
بیمارستان

خواب دیدن بیمارستان چه تعبیری دارد؟ دیدن بیمارستان در خواب معمولا نشان می‌ دهد که شما یا فرد نزدیک به…

بز goat
بز

بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم…

تعبیر خواب باران rain
باران

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین…

تعبیر خواب برف
برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را…

تعبیر دیدن باز شکاری
باز شکاری

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن…

باغ

از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو