تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب حرف ب,لیست خواب های شروع با حرف ب

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ب

خواب هایی که با حرف اول ب شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب بار کشی
بار

دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی…

تعبیر خواب برهنه بودن Naked
برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او…

بیابان Desert
بیابان (کویر)

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته اند که…

باد wind
باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. محمد بن سیرین معتقد است که اگر…

دیدن دماغ در خواب
بینی (دماغ)

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم…

بز goat
بز

بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم…

بره Lamb
بره

دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره سفید را در خواب خیر و برکت…

میوه به
میوه به

دسته ای از معبران اصلا درباره میوه به چیزی ننوشته اند. گویی در منطقه ای که آن ها می زیسته…

بنفشه Violets
گل بنفشه

گل بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدایی و این مطلقا با رنگ…

بادام almonds
بادام

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از…

بهار spring
بهار

بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده…

بهشت Heaven
بهشت

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب…

بلوط
بلوط

بلوط را می شناسید که میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ…

برق Electricity
برق

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای…

بادمجان EGGPLANT
بادمجان

نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادمجان در در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج…

تعبیر بازو
بازو

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا فرزند است، یا دوست و…

دیدن بادبادک در خواب
بادکنک

اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در…

بازوبند
بازوبند

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند…

باتری

باتری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می…

ببر tiger
ببر

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند…

1 2 3

جستجو در تعبیر خواب آلامتو