تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا شروع با حرف الف

لیست تعبیر خواب الف بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول الف

خواب هایی که با حرف اول آ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف الف

زباله garbage
آشغال

به حرف ز و تعبیر زباله مراجعه کنید.

آروغ Burp
آروغ

آروغ يا باد گلو. اگر کسي ببيند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه مي زند نشان…

آشتی کردن Reconciling
آشتی

ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان که دربيداري خوب است در خواب…

آواز man-singing
آواز

در اينجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردي در خواب ببيند که…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو