تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا شروع با حرف الف

لیست تعبیر خواب الف بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول الف

خواب هایی که با حرف اول آ شروع می شوند در لیست زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف الف

پیغمبر prophet
انبیا (پیامبران الهی)

حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط…

تعبیر دیدن آتشفشان
آتشفشان

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‌آن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار…

آبشار forest-trees-waterfall
آبشار

آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن است. حوادثی که واقع می شوند…

اجاق Stove
اجاق گاز

دیدن اجاق یا بخاری در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و بخاری یا اجاق خاموشی را…

fast-morning-makeup
آرایش کردن

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید…

اسپند دود کردن Espand
اسپند

بخور یا اسپند دود کردن – در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبایی که اختصاص…

آب water
آب

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای…

آفتابه ewer
آفتابه

در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز و…

آجر brick
آجر

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا…

آسمان sky
آسمان

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان…

آسیاب mill
آسیاب

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی…

درمان استرس با hug آغوش
آغوش

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا…

آلو Plum
آلو

تعبیر خواب آلو منوچهر مطیعی آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است…

تعبیر آدامس
آدامس جویدن

جویدن آدامس بادکنکی در خواب به بی خیالی ها و بی دقتی های شما اشاره دارد. بنابراین بهتر است زندگی…

تعبیر خواب افتادن
افتادن از بلندی (سقوط)

زمانی که در خواب می بینید از یک موقعیتی می افتید، ممکن است این موضوع نشان دهنده از دست دادن…

Cooking tricks
آشپزی

آشپزی کردن و پختن غذا در خواب تعابیر بسیار زیادی دارد که بسته به شرایط و نوع غذا متفاوت است…

عطر و ادکلن perfume
عطر (ادکلن)

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بویی خوش باشد ولی شما…

تعبیر شهد (انگبین)
شهد (انگبین)

شهد همان انگبین است. معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام…

اس ام اس دادن در خواب چه تعبیری دارد
اس ام اس (پیامک)

ارسال یک پیام متنی در خواب نشان می ‌دهد که مشکلات زیادی در واقعیت به وجود خواهد آمد که زندگی…

تعبیر انجیر
انجیر

از نظر روانشناختی: انجیر به دلیل شکل ظاهری خود، با روابط جنسی، باروری و شکوفایی مرتبط می باشد. این میوه…

1 2 3 4

جستجو در تعبیر خواب آلامتو