مجله آلامتو

لیست تعبیر خواب حرف الف

لیست تعبیر خواب الف بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول الف

لیست لیست تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب اسارت Captivity
اسارت

تعبیر خواب اسارت میتواند تا حدودی با تعبیر خواب زندان و زندانی شدن در ارتباط باشد. تونی کریسپ در کتاب…

انگور سبز grapes_on_white
انگور

حضرت دانیال برای تعبیر انگور گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس…

آفتاب sunshine
آفتاب (خورشید)

در مورد آفتاب (خورشید) معبران اختلاف عقیده نه کلی بلکه سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در…

تعبیر خواب الکل
الکل

اعتیاد به الکل: اعتیاد به الکل در خواب شما ممکن است به نگرانی‌ هایی که شما درباره عادات نوشیدن خود…

آیت الکرسی

آیت الکرسی کامل شامل سه آیه از سوره بقره می باشد. آیت الکرسی یکی از پربرکت ترین آیات قرآن می…

fast-morning-makeup
آرایش

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید…

dream-interpretation-Duck
اردک

برای دیدن تعبیر خواب اردک اینجا کلیک کنید.

آرایشگر
آرایشگر

تعبیر خواب آرایش با ریمل ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید…

تعبیر خواب اسب horse
اسب

دیدن اسب درخواب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است…

monsterslegends_dragon
اژدها

اژدها از آن دسته خواب هایی است که ما ایرانیان کمتر آنرا تجربه میکنیم با این حال تحت تاثیر شرایط…

خواب sleep
آبله مرغان

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن…

مزایای رویاپردازی برای پرورش خلاقیت
اتاق خالی

برای بسیاری از زنان، خواب دیدن در مورد اینکه در یک اتاق خالی هستند، می تواند بسیار ترسناک باشد. به…

آدم فضایی

در حالی که این خواب یکی از عجیب ترین خواب هاست، اما یکی از متداول ترین پیام هایی است که…

آبشار forest-trees-waterfall
آبشار

آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن است. حوادثی که واقع می شوند…

تعبیر آدامس
آدامس

جویدن آدامس بادکنکی در خواب به بی خیالی ها و بی دقتی های شما اشاره دارد. بنابراین بهتر است زندگی…

ابر clouds
ابر

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو