تعبیر خواب درفش (جوالدوز)

دیدن درفش (جوالدوز) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن درفش (جوالدوز) در خواب چیست؟

دیدن درفش در خواب چه تعبیری دارد

درفش (جوالدوز) در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم.

اگر بدهکار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک درفش یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می نماییم نشان آن است که در پرداخت دیون خویش موفق می گردیم.

داشتن درفش (جوالدوز) همت و اراده شما را نشان می دهد و دیدنش در خواب نیکو است و بهتر می شود اگر در خواب ببینیم که به وسیله جوالدوز پاره ای را می دوزیم و سوراخی را مسدود می نماییم.

حالت بد این است که در خواب ببینید که یک درفش داشته اید و آن را گم کرده ایدو به دنبالش می گردید و نمی یابید. در این حالت خواب شما می گوید که سر رشته امور از کف شما خارج می گردد.

اگر در خواب دیدید که درفشی دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می دوزید صاحب فرزند می شوید و اگر رختخواب به به شما تعلق ندارد زنی می گیرید و اگر زن دارید با زنی آشنا می شوید که در کسب و کار شما را یاری خواهد داد.


خواب های مرتبط با درفش


تعبیر خواب «درفش (جوالدوز)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «درفش (جوالدوز)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید