تعبیر خواب رف

دیدن رف در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن رف در خواب چیست؟

تعبیر رف
رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود.
دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده یا خواستن مقامی است که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است و حقا نباید به آن دسترس داشته باشیم ولی می کوشیم که به آن برسیم.
اگر در خواب ببینیم که روی رف نشسته ایم به مقامی منیع می رسیم که تصور رسیدن به آن برای ما مشکل بوده.
اگر ببینیم که از رف پایین می آییم از مقام خود معزول می شویم.
اگر در خواب ببینیم اتاق ما رف دارد در حالی که قبلا نداشته کاری بزرگ به ما پیشنهاد می شود.
اگر ببینیم رف اتاق ما خراب شده امید ما برای رسیدن به مقام بالا از بین می رود.
اگر ببینیم می جهیم و دستمان به رف نمی رسد برای رسیدن به مقامی جهد می کنیم ولی موفق نمی شویم. همین حالت است اگر چیزی در رف باشد و نتوانیم آن را برداریم و بگیریم.

تعبیر خواب «رف» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «رف» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید