تعبیر خواب سوسن

دیدن سوسن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سوسن در خواب چیست؟

تعبیر سوسن
سوسن گل اشک و گریستن است.
نهال سوسن در تعبیر کلی زن است و گل های این نهال با همه خوبی و زیبایی و طراوت که دارند رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد.
اگر در خواب ببینید که در باغچه خانه شما یک نهال سوسن روئیده یا خودتان آن را کاشته اید زنی غمگین در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنانچه ببینید که این نهال گل دارد آن زن شما را در غم های خویش شریک می کند یا غم های تازه ای برای شما ایجاد می نماید.
سوسن غالبا کبود است و این گل با رنگ کبود به هیچ وجه در خواب خوش یمن نیست.
البته باید توجه داشت که سوسن کبود عزا و مصیبت ندارد اما غم دارد و بیننده خواب را به گریستن وا می دارد.
سوسن سفید در خواب بهتر است.
اگر در خواب ببینید که گل سوسن به کسی هدیه می دهید غمی برای او فراهم می کنید.
اگر مردی گل سوسن به همسرش بدهد او را می آزارد و می گریاند و شاید طلاق می دهد.
اگر زنی گل سوسن به شوهرش بدهد به او دروغ می گوید و معبران نوشته اند بین آنها طلاق و جدایی می افتد.

☺ تعبیر خواب «سوسن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سوسن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید