مجله آلامتو

تعبیر خواب فتق

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن فتق در خواب چیست؟

اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد به حرف –غکلمه غم باد مراجعه کنید.

اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می شود. اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بد نامی می آورد.

تعبیر خواب «فتق» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «فتق» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید