تعبیر خواب حج رفتن (مکه)

دیدن حج رفتن (مکه) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن حج رفتن (مکه) در خواب چیست؟

حج رفتن

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است.

اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: حج کردن در خواب بر هفت وجه است.

 1. تزویج (ازدواج) کردن
 2. کنیزک خریدن
 3. زیارت پادشاه کردن
 4. نیکوئی بر مردمان
 5. سعی کردن در کار خیر
 6. مزد و ثواب نمودن
 7. به صحبت وهمنشینی اهل علم است.

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی درخواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مسجد

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده‌اید از شر و ترس و بلا ایمنی می‌یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می‌گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می‌دهد که از همان زن فرزندی صالح می‌آورید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب روزه گرفتن

جابرمغربی گوید: اگر دید به مسجد یا مکه یا مدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.


☺ تعبیر خواب «حج رفتن (مکه)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «حج رفتن (مکه)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

24 دیدگاه

 1. پروین

  سلام ، خواب دیدم به سفر خارج میرفتم ما را به مکه ایستاد میکندو خود را در خانه کعبه میبینم ، و دفعتا حجاب میپوشم خانه خدا مدینه منوره ، و مسجد نبوی را یکجای میبینم ، بر خواهرم که پیشم بود برش تعریف میکنم نام خدا چقدر جای بزرگ و مقبول است ،

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب رفتن به حج بسیار به خیر امده است و ممکن است نشان از وضعیتی خیر برای شما در اینده باشد که باید بسیار از این جهت آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 2. فاطمه هستم از کرج

  سلام خواب دیدم به مکه رفتم برای زیارت.ساکی با خودم داشتم دادم به خانمهایی که اونجا بودن ببینن چیزایی که آوردم بدرد میخوره یا نه که کلی توش پوشه وورق ودفترچه بودولی غذا و چادر ولباس احرام رو یادم رفته بود بیارم .خانمی جوان وزیبا تومسافر خانه که منو کاملا میشناخت ولی من ایشون رو بجانمیاوردم کمکم کرد ویه لقمه نون همراه با چیزی که وسطش گذاشته بود داد ومن خوردم بعد بخاطر نیاوردن چادر یا لباس مناسب برای زیارت گریه میکردم که از خواب بیدار شدم.میشه لطفا برام تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که امده است که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده آرامش پیدا خواهید کرد اما قطعا به کمک دیگری نیاز خواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. علی ترک زاده

  با سلام
  خواب میدیم رفتم مکه و مدینه خیلی ساده زیارت کردم
  زیارت که تمام شد به اندازه صد متر برگشتم انگار تو صحن نجف بودم با خودم می گفتم الان دیگ خستم فردا میرم بین الحرمین
  تعبیرش چی هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ممکن است این خواب بیانگر ان باشد که شما در اینده به امنیتی و ارامشی خواهید رسید که پس از ان از دیگر موقعیت ها صرف نظر می کنید که نباید این امر صورت گیرد و سعی بر آن کنید که همیشه فرصت های خیر را مغتنم بشمارید.
   سربلند وپیروز باشید.

 4. حسین

  سلام من خواب دیدم که به قید قرعه اسمم برای زیارت خانه خدا در آمده است تعبییر چیست ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای بیننده بسیار خیر است و همانگونه که مشخص است می تواند به معنای رسیدن به همچون خیری باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 5. علیرضا

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم که در مسیر به سمت مدینه و مکه هستم و گاها آنجا رو می دیدم و لحظاتی فکر میکردم یک زیارتگاه میباشد و کفش ندارم و پا برهنه هستم در ضمن بنده مکه سال 87 رفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند اولا در ناخوداگاه شما باشد وبه عنوان ارزوی ذهنی تکرار شود و از طرف دیگر هم برای شما خیر است و نشان از ان می تواند داشته باشد که همیشه باید به یاد خداوند باشید تا امنیت شما دائم باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 6. مهدی خوانین زاده

  سلام ، خواب دیدم از تهران با دوندگی و سرعت خیلی زیاد در خیابانها حرکت میکردم و کنارمم یک پسر غریبه بود که گاهی من از او جلو میزدم و گاهی او از من . تمام مدت خوابم در حال دوییدن با سرعت زیاد بودیم و بعد از شهر ، کمی در کنار بیابان دوییدیم و گاهی هم به قبرستان نزدیک میشدیم . ناگهان به بالای یک بلندی رسیدیم که آن پسر به من مسجد النبی را نشان داد و آن طرف مسجد النبی هم مکه و کعبه بود و خوابم تمام شد . تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دویدن در خواب نشان از تلاشی در واقعیت است و از این رو این خواب را می توان به این صورت تعبیر کرد که در اینده نه چندان دور باید در راه رسیدن به موضوعی تلاشی مضاعف بکنید که پس از به ارامش و امنیت خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. زینب

  خواب دیدم به حج رفته ام دارم برای خانواده عکس از اونجایی که ایستادم میگیرم داخل مسجدالنبی بودم ولی کعبه روندیدم طوافم نکردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما نشان از موضوعی می تواند باشد که در اینده به دست اید و برای شما سراسر خیر باشد و بدانید که حتما باید دست از تلاش برندارید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. محمدی

  سلام خسته نباشید
  من تو خواب دیدم که به مدینه سفر کردم و حیاط مدینه رو هم دیدم و دیدم که در حال رفتن به مکه هم هستم و با خودم میگم که چون به حج واجبه اومدم باید از گناهانم توبه کنم.
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب برای شما بسیار خیر است و نشان از رسیدن ایمنی و ارامش برای شما دارد به شرطی که همان موضوعات در خواب را تکرار نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. eli1090

  باسلام خواب میدیدم با مادرم مکه رفتیم ولی خانه ی خدا رو ندیدم فقط قبرستانی بودیم که خیلی قشنگ بود و زیارت اهل قبور کردیم حتی رهبر هم اونجا بود و با صوت قرآن میخوند.بعدش هم ما برای پخش غذا بین زائرین کمک کردیم.تعبیر این خواب چیه .بعد از نماز صبح خواب دیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و نشان از رسیدن به سعادت است امااینکه در خواب خود خانه ی خدا را ندیده اید ممکن است به این معنا باشد که باید بیشتر در ایمان خود بیفزایید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. فاطمه

  با سلام.
  مادرم خواب دیده که من به مکه رفتم
  تعیبر چیست؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بسیار خیر است و نشان از ان دارد که از مشکلی و شری که در انتظار شما ممکن است باشد به سلامت گذر خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 11. زری

  سلام ، فقط صحنه هایی از خوابم یادم هست در حالیکه رفته رفته خوابم در ذهنم در حال کمرنگ شدن هست. خواب میدیدم از در خانه در حال حرکت به سمت مکه و مدینه بودیم. با اتوبوس. با کاروانی که یکی از افراد ، دوست صمیمی و قدیمی من هست . در خواب کمی شوکه و شگفت زده بودم چون با خودم میگفتم: من که تصمیمشو نداشتم . و در صحنه ای از خوابم داشتیم با ماشین به مکه نزدیک و نزدیکتر میشدیم و انگار همه اهل اتوبوس و من ، همگی ناخوداگاه دست هایمان را به علامت سلام دادن به خدا بلند کردیم .

  من دستم رو روی قلبم گذاشتم و شوق و احساس نزدیکی فراوانی میکردم ، انگار به من نگاه میکرد و احساساتی که نمیشود بیشتر توصیف کرد و دوباره دستم را مانند بقیه بلند کرذم. کعبه را نمیدیدم و شلوغی و محیط اتوبوس و ادم ها نمیکذاشتند که دیده بشه ولی من چشم هامو بستم و احساسش میکردم و با خودم میگفتم ، همین کافیه . و در ذهنم این بود که الان پیاده میشیم و از نزدیک میبینم. ولی بقیه خوابم یادم نمیاد. جز یه چیزهای کمرنگی از نماز جماعت ….و نگاهی که قبل از نماز به کعبه میانداختم و دوستم در کنارم بود و هر دو و از سر شوق ، اشک های ارامی از چشممان جاری میشد و من قلبم فشرده میشد و احساس بسیار خوبی داشتم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب هم نشان از خیر برای شماست و باید بدایند که بسیار خواب خوبی است و دیگر احساساتی که در خواب داشته اید هم طبیعت رسیدن به ان لحظه است و جزو تعبیر خواب نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 12. مهدی زارع

  خواب دیدم گلدسته های مدینه را در صحن میدیدم و دعا میکردم وخدا راصدا میزدم ک من را به ارزوهایم برساند تعبیر چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما از حاجتی بر دل دارید و برای حاصل شدن آن به خدای خود پناه برده اید و اینکه شما باید در کنار دعا و نیایش عملتان را هم برای حل آن بیشتر کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید