تعبیر خواب قرص (حب)

دیدن قرص (حب) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قرص (حب) در خواب چیست؟

قرص خوردن در خواب چه تعبیری دارد

قرص خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش قرص می خورید و اطمینان دارید که با خوردن آن قرص بهبود حاصل می کنید مالی مختصر نصیب شما می شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم است.

اما اگر احساس کنید که با خوردن آن قرص درمان نمی شوید همان مال یا پول مختصر به شما می رسد، حرام و از طریق نامشروع.

باز هم ممکن است این پول متعدد زن باشد معهذا کم است اگر در خواب دیدید که به دیگری قرص می دهید او را به انجام کاری نکرده تحریص و ترغیب می کنید.

کاری که نه خوب است و نه او می خواهد و آن کاری است به نفع شما ولی به زیان خورنده حب هر کس که هست.

اگر دیدید که با داروهایی قرص درست می کنید تدارک گناه یا کار خلاف را می بینید که به نفع شما نیست.

اگر دیدید به همسرتان قرص می دهید در خانواده بگو مگو ایجاد می شود که مسئول شما هستید.

خریدن قرص از داروخانه نیز همین تعبیر اول را دارد که گفتم تصاحب مال اندک است اما متعدد.


خواب های مرتبط با قرص


☺ تعبیر خواب «قرص (حب)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قرص (حب)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید