تعبیر خواب چارقد

دیدن چارقد در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن چارقد در خواب چیست؟

تعبیر خواب چارقد سفید

چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است.

این خواب را معمولا زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق می افتد که در خواب چارقد مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جائی از خواب چارقد به یک زن برسد.

مشاهده چار قد در خواب برای مردان تخفیف شان است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که چارقد خریده موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند چار قد به سر کرده است.

چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد.

چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه منوط است.

اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر چارقد شما را بکشد و به زور بگیرد.

چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می آورد و لطمه شدید می زند.

اگر زنی ببیند چارقد سبز در سر داشت، دلیل آن است كه مردش دیندار بود. اگر سفید بود همین دلیل است.


تعبیر خواب شال و روسری

دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید.

دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید.

شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد. یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و به گردن یا به کمر می بندند و گاه نیز در گذشته ها از شال همراه خویش به عوض سجاده استفاده می کردند و زیر پای می گستردند اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تابیده می بافند یا نخ و پشم را با هم به کار می گرفتند.

این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ در شال تفاوت تعبیر هست.

در خواب های ما شال اگر پشمی باشد مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی باشد اندوه و محن است.

اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت و اگر به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد.

اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود آبرو و شرف او فزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته باشد از شخص دیگر تبعیت می کند.

به هر حال اگر این شال پشمی باشد در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد ملال انگیز.

شال سوخته و کثیف و پاره برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می دهد و برای مرد از رنجوری و شکست.

شال بید زده فساد است و تباهی و چنانچه زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد و اگر مرد ببیند از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب چادر

☺ تعبیر خواب «چارقد» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چارقد» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

2 دیدگاه

 1. طیبه علیدوستی

  سلام خسته نباشید
  مادرم خواب دیده خاله اش روسری سفید سرم کرده،تعبیرش چیه؟
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب بسیار خیر است و نشان از ان می تواند باشد که اشاره ای به همسر و یا مرد زن است که مومن است.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید