تعبیر خواب سبوس

دیدن سبوس در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سبوس در خواب چیست؟

 تعبیر سبوس
سبوس در خواب تنگی معیشت است.
اگر در خواب ببینید خرمنی بزرگ از سبوس پیش روی شماست گرفتار زیان می شوید و نیازمند می گردید و چنان چه آن سبوس اندک باشد زیان شما کم است و قابل تحمل.
اگر ببینید نان سبوس می خورید یا در خواب احساس کنید که نان را از مغز گندم نپخته اند گرفتار سختی و تنگی می شوید و احتیاج شما تا به آن پایه می رسد که از دیگران کمک می طلبید.
اگر ببینید در جیب خود سبوس دارید، پولتان را در راه بیهوده صرف می کنید.
اگر کسی به شما سبوس بدهد زیان می رساند و شما زیان می بینید.

☺ تعبیر خواب «سبوس» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سبوس» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید