مجله آلامتو


جگوار یا پلنگ آمریكای جنوبی در باغ وحش كرفلد آلمان، عكاس: Jan Willemsen .

كلوازآپ از گوزن جوان، عكاس: .Brian Castellanos

كودكان نپالی در كلبه شان در ناحیه ساندهاكفو، عكاس: Anand Lepcha .

چشم انداز كوه فوجی ژاپن، عكاس: . Aud Sailom

اسب نژاد ایسلندی، عكاس: . O_Ksenia Orlova

مردم كره جنوبی در میان گل های كانولا در فستیوال یوچائه در بوسان، عكاس: Scott Rotzoll.

كارگران ساختمانی هندی ، عكاس: vivek s .

خرس قهوه ای وحشی ، عكاس: .Arsi Ikonen

شفق قطبی در آسمان لوفوتن نروژ، عكاس: Francesco Russo .

نوجوان رواندایی در لباس جنگجویان، عكاس: Nicolino Sapio .

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

2 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید