سخنان ارزشمند وارن بافت

سخنان ناب و زیبا وارن بافت

وارن بافت bafet

سخنان ناب از وارن بافت

  1. بیش‌تر روزها دوست دارم، مدت زیادی را فقط بنشینم و فکرکنم. این کار در کسب و کار آمریکایی مرسوم نیست. من مطالعه می‌کنم و فکر می‌کنم. پس من بیش‌تر مطالعه می‌کنم و فکر می‌کنم و کم‌تر از بیش‌تر آدم‌ها در دنیای کسب و کار تصمیمات ضربتی و ناگهانی می‌گیرم. من این کار را می‌کنم چون این نوع زندگی و کار را دوست دارم.

  2. ‌قیمت چیزی است که می‌پردازید. ارزش چیزی است که به دست می‌آورید.

  3. بسیار بهتر است شرکتی فوق‌العاده را به قیمتی منصفانه بخرید تا شرکتی منصفانه را به قیمت فوق‌العاده بخرید

  4. من می‌کوشم سهام شرکت‌هایی را بخرم که آن‌قدر فوق‌العاده هستند که یک ابله هم می‌‌تواند آن را اداره کند. چون دیر یا زود، یکی دیگر این کار را خواهد کرد.

  5. بالاخره، وقتی زمان جزر دریا فرا برسد خواهید فهمید چه کسی عریان شنا می‌کند.

  6. شما نمی‌توانید داد و ستدی خوب را با آدمی بد انجام دهید.

  7. ۲۰سال طول می‌کشد شهرتی ساخته شود ولی فقط پنج دقیقه طول می‌کشد تا تباه شود. اگر به آن بیندیشی، کارها را جور دیگر انجام خواهی داد.

  8. اغلب اوقات، یک کلکسیون عظیم از اموال روزی از تملک مالکش خارج می‌شوند. با ارزش‌ترین دارایی من، جدای از ثروتم، دوستان صمیمی، پرشمار، و ماندگارم هستند.

  9. اگر در چاله‌ای باشی مهم‌ترین کار این است که از کندن دست بکشی.

  10. همیشه می‌دانستم که ثروتمند می‌شوم. فکر نمی‌کنم هرگز حتی برای یک دقیقه هم شک کرده باشم.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین