سخنان نلسون ماندلا

جملات ناب و زیبا نلسون ماندلا

نلسون ماندلا

سخنان ناب از نلسون ماندلا

مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر…

زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید.

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن.

کوچک باش و عاشق، که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را…

اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی میشویم؛ ببخشیم اما فراموش نکنیم!

وقتی مردم خردمند ساکت می‌مانند، صدای احمق‌ها تکثیر می‌شود.

برنده کسی است که هرگز رؤیاهایش را از دست نمی‌دهد.

زندگی، شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید.

شجاعت مترادف نترسیدن نیست، بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است.

اگر با فردی به زبانی صحبت کنید که متوجه می شود، حرف شما در سرش می نشیند. اگر به زبان خود او صحبت کنید، حرفتان در دلش می نشیند.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین