سخنان مایا آنجلو

جملات ناب و زیبا مایا آنجلو

مایا آنجلو

سخنان ناب از مایا آنجلو

امیدواری بزرگ من این است که به همان اندازه ای که گریه می کنم، بخندم.

هیچ رنجی بزرگتر از این نیست که داستان ناگفته ای را درون خود نگه داری.

اگر چیزی را دوست نداری، تغییرش بده. اگر نمی توانی تغییرش دهی، طرز نگرش خود را تغییر بده.

ممکن است با شکست های بسیاری مواجه شویم ولی خودمان نباید شکست بخوریم.

شاید نتوانی تمام حوادثی که برایت رخ می دهد را کنترل کنی، ولی می توانی تصمیم بگیری که توسط آنها تنزل پیدا نکنی.

تا زمانی که نفس می کشی، هیچ وقت برای انجام اقدام خوب دیر نیست.

بعضی ها که قادر نیستند به مدرسه بروند، بسیار فرهیخته تر و باهوش تر از پروفسورهای دانشگاه هستند.

رنجی بزرگ‌تر از تحمل یک داستان ناگفته در درون نیست.

سعی کن رنگین‌کمانی میان ابرهای یک نفر باشی.

بخشش، یکی از بزرگترین هدایایی است که می‌توانی به خودت بدهی؛ همه را ببخش.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین