سخنان لئوناردو داوینچی

جملات زیبا و ناب لئوناردو داوینچی

سخنان ناب از لئوناردو داوینچی

فکر میکردم که یاد گرفتم چطور زندگی کنم،
در حالی که یاد گرفتم چطور بمیرم

سادگی نهایت پیچیدگی است

بزرگترین فریبی که انسان‌ها را رنج میدهد از نظر خودشان میآید

چیزهایی که چشم ما در رویا می‌بیند،
شفاف تر از چیزهایی است که تصور میکنیم.

اگر بذر فضیلت را بکاری،
افتخار درو میکنی

Statue outside the Uffizi, Florence, created by Luigi Pampaloni

Statue outside the Uffizi, Florence, created by Luigi Pampaloni

فریاد جایی است که دانش واقعی وجود ندارد.
( کسی فریاد میزند که چیزی نمیداند)

همه دانش ما ریشه در ادراک ما دارد

یک روز خوب، یک خواب راحت را به ارمغان می آورد،
بنابراین اگر خوب زندگی کنی یک مرگ راحت را به ارمغان آورده ای

جملات ناب لئوناردو داوینچی

اشک ها از فرمان مغز نه!
بلکه از قلب شما جاری میشوند

شایسته ترین لذت،
لذت درک کردن و فهمیدن است

Francesco Melzi - Portrait of Leonardo

Francesco Melzi – Portrait of Leonardo

دانش آموز ضعیف کسی است که از استادش فراتر نمیرود (بهتر نمیشود)

چهار قدرت وجود دارد. حافظه و عقل، میل و طمع. دوتای اول ذهنی و دوتای دیگر نفسانی است. 3 حس هم وجود دارد که نمیتوان مانع آنها شد. دیدن، بوییدن و شنیدن اما میتوان از لمس کردن و امتحان کردن جلوگیری کرد.

سخنان زیبا از لئوناردو داوینچی

سه دسته مردم وجود دارند: کسانی که میبینند، کسانی که میبینند
وقتی به آنها نشان دهید و کسانی که اصلا نمیبینند.

من همیشه فکر میکردم سرنوشت من ساخت ماشینی است که انسان با آن پرواز کند.

کسی که میخواهید یک روز غنی داشته باشد (عاقل باشد)
حدود یک سال به دار آویخته خواهد شد.

طبیعت هرگز قوانین خود را زیر پا نمیگذارد.

آدم های نابغه وقتی فعالیت های معمولی انجام میدهند بیشتر فعال هستند