سخنان جان اف. کندی

جملات زیبا و ناب از جان اف. کندی

ما باور داریم انسانی که ماشین اختراع می کند و سبب بیکار شدن کارمندی می شود، این استعداد را هم دارد که شغل بیافریند.

نپرسید کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد. بپرسید شما چه کاری می‌توانید برای کشورتان انجام دهید؟

اگر هنر بخواهد ریشه‌های فرهنگ ما را تغذیه کند، جامعه باید آنقدر دست هنرمند را باز بگذارد تا دیدگاهش به هر کجا می‌خواهد برود.

دشمنانت را ببخش ولی نام آنها را فراموش نکن.

نادیده گرفتن یک رای دهنده در یک دموکراسی، امنیت همه را مختل می کند.

این یک واقعیت تاسف بار است که ما می توانیم صلح را تنها با آماده شدن برای جنگ فراهم کنیم.

تغییر قانون زندگی است. و کسانی که فقط به گذشته و حال نگاه می کنند مطمئنا از دست دادن آینده است.

رهبری و یادگیری برای یکدیگر ضروری هستند.

آمادگی جسمانی نه تنها یکی از مهم ترین کلید های بدن سالم است؛ بلکه پایه فعالیت فکری خلاقانه نیز است.

انطباق زندانی و آزادی دشمن رشد است.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین