سخنان ارنست چگوارا

جملات ناب و زیبا ارنست چگوارا

ارنست چگوارا

سخنان ناب از ارنست چگوارا

دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم.

جنگجوی چریکی به یاری کامل مردم منطقه نیازمند است.

شور و اشتیاق لازمه ی هر کار بزرگی است و برای انقلاب کردن عشق و شور و جسارت به شدت زیادی لازم است.

انقلاب سیبی نیست که پس از رسیدن از درخت بیفتد؛ باید وادار به افتادنش کنی.

به كار فرهنگی به معناى واقعى كلمه اهتمام ورزید.

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.

یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است.

سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می‌کشد.

در یک انقلاب، انسان یا پیروز می‌شود یا می‌میرد، اگر آن انقلاب واقعی باشد.

ما هرگز نمی توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم.

عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان، شام یک شب پادشاه نباشد.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین