جملات بابی فیشر

سخنان ناب از بابی فیشر

جملات بابی فیشر

جملات بابی فیشر

من به روانشناسی اعتقاد ندارم، من به حرکت خوب اعتقاد دارم!

 

شما باید روح مبارزه طلبی داشته باشید، شما باید حرکت کنید و فرصتها را از دست ندهید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین