جملات بیل گیتس

سخنان ناب و زیبا از بیل گیتس

بیل گیتس

سخنان ناب از بیل گیتس

در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار بیایید.

موفقیت یک معلم پست و بدجنس است که افراد باهوش را به این ذهنیت می اندازد که آنها هیچ گاه شکست نخواهند خورد.

جشن گرفتن برای پیروزی و بزرگداشت موفقیت خوب است، اما مهم تر از آن درس گرفتن از شکست است.

همه ما همواره به کسانی نیاز داریم که به ما بازخورد بدهند. به این روش است که ما پیشرفت کرده و اصلاح می‌شویم.

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

اغلب افراد در مورد آنچه در یک سال می‌توان انجام داد غلو و اغراق می‌کنند و آنچه در ده سال می‌توان انجام داد، ‌دست کم می‌گیرند.

هیچ گاه خود را با هیچ کس دیگری در این دنیا مقایسه نکنید. در غیر این صورت به خودتان توهین کرده اید.

اگر نمی‌توانید اثری خوب و زیبا خلق کنید، حداقل آن را با ظاهری زیبا و خوب خلق کنید.

برای انجام کارهای بزرگ، گاهی لازم است ریسک های بزرگ بکنید.

“نمی‌دانم” را به “هنوز نمی‌دانم” تغییر دهید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین