مجله آلامتو

دانشمندان دانشگاه “بابش بویای” شهر کلوش (ترانسیلوانیا) در رومانی با ترکیب آب، نمک و پروتئین همریترین که از کرم های دریایی استخراج شده است، موفق به تولید خون مصنوعی شدند. خون مصنوعی بی رنگ است چون در آن هموگلوبین وجود ندارد.

به گزارش مهر پروفسور رادو سیلاگی دومیترسکو، رییس گروهی است که به مدت شش سال بر روی این پروژه کار کرده است. او می گوید: “خون مصنوعی جایگزین دائمی نیست ولی به بدن فرصت یک روزه می دهد تا ذخیره خون خود را تولید کند.”

تولید خون مصنوعی از پروتئینی که از کرم های دریایی استخراج شده است

آزمایش ها ثابت کرده اند که خون مصنوعی در مقابل فشارهای فیزیکی و شیمیایی مقاومت می کند. در موش های آزمایشگاهی نیز سطح مسمومیت در خون در نتیجه تزریق خون مصنوعی بالا نرفت و آنرا دقع نکردند. با این حال آزمایش بر روی انسان قبل از یک تا دو سال آینده شروع نخواهد شد.

پروفسور رادو سیلاگی دومیترسکو می گوید: “نکته مشخصه این خون، استفاده از پروتئینی است که از کرم های دریایی استخراج شده است. این خون در مقابل فشارها مقاوم تر است.”

پژوهشگران معتقدند این دستاورد ممکن است حتی بتواند به تولید خون فوری به صورت پودر منجر شود که با افزودن آب به آن بتوان به خون مصنوعی دست پیدا کرد. این خون فوری برای سربازان در مناطق جنگی مانند افغانستان و در فوریت های پزشکی می تواند بسیار مفید واقع شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید