متن درباره زندگی به زبان ترکی استانبولی

آیا می‌دانید چگونه احساسات عمیق خود را درباره زندگی به زبان ترکی استانبولی بیان کنید؟ یادگیری زبان ترکی، نه‌تنها در مسافرت و برقراری ارتباط، بلکه در بیان احساسات نیز به شما کمک می‌کند؛ این زبان پر از اصطلاحات شیرین و زیبا برای صحبت درباره احساسات‌تان در زندگی است! در این مقاله، با جملات ترکی استانبولی درباره زندگی آشنا می‌شوید؛ برای آشنایی با این عبارت‌های رایج، تلفظ و ترجمه آن با ما همراه باشید.

جملات ترکی استانبولی در مورد زندگی و ارزش آن

زندگی یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های ماست و باید قدر آن را بدانیم! در مسیر آموزش زبان ترکیه، آشنایی با جملات ترکی استانبولی درباره زندگی و ارزش آن، به شما هنگام صحبت درباره ارزش‌های‌تان در زندگی کمک می‌کند.

جملهترجمهتلفظ
Hayat bir yolculuktur, keyfini çıkarزندگی یک سفر است، از آن لذت ببر.هَیات بیر یولجولوک‌تور، کِیفینی چیکار.
Yaşam, hediye edilen en büyük hazinedirزندگی بزرگترین گنجینه‌ای است که هدیه داده شده است.یاشام، هدیه اِدیلن اِن بویوک حازینِدیر
Her gün yeni bir başlangıçtırهر روز یک شروع جدید است.هِر گون یِنی بیر باشلانگِچْتیر
Hayat, en değerli hazinedirزندگی باارزش‌ترین گنجینه است.هَیات، اِن دِئِرْلی حازینِدیر.
Her anın kıymetini bilقدر هر لحظه را بدان.هِر آنین کیْمِتینی بیل
Hayat, bir armağandırزندگی یک هدیه است.هَیات، بیر آرمائاندیر
Yaşam, anlamla doludurزندگی پر از معناست.یاشام، آنلامْلا دولودور
Her gün, bir mucizedirهر روز یک معجزه است.هر گون، بیر موُجیزه‌دیر
Hayat, değer biçilemezdirزندگی ارزش‌گذاری نمی‌شود.هَیات، دِئِر بیچیلِمَزْدیر

جملات ترکی استانبولی درباره امید به زندگی

در مسیر یادگیری زبان ترکی، آشنایی با اصطلاحاتی مانند ماه های ترکیه به فارسی، افعال زبان ترکی و جملات ترکی استانبولی درباره امید به زندگی، در صحبت روزانه و برقراری ارتباط بهتر به شما کمک می‌کنند.

جملهترجمهتلفظ
Umutsuz yaşam, yaşam değildir.زندگی بدون امید، زندگی نیست.

 

اوُموُتْسوز یاشام، یاشام دِگئیلْدیر.

 

Her zaman bir umut ışığı vardır.همیشه یک نور امید وجود دارد.

 

هِر زامان بیر اوُموُت ایشیئی وارْدیر.
Gelecek, umut dolu günlerle gelir.آینده با روزهای پر از امید می‌آید.

 

گِلِجِک، اوُموُت دولو گونْلَرلِ گِلیر.

 

Her yeni gün, yeni bir umuttur.هر روز جدید، یک امید جدید است.

 

هِر یِنی گون، یِنی بیر اوُموُتْتور.

 

Umudunu asla kaybetme.هرگز امیدت را از دست نده.اوُموُدونو آسْلا کایبِتْمِه.
Umut, hayatın can damarıdır.امید، شریان حیاتی زندگی است.اوُموُت، هَیاتین جان داماریْدیر.
Geleceğe umutla bak.به آینده با امید نگاه کن.گِلِجِه‌ی اوُموُتْلا باک.
Umut, kalbin ışığıdır.امید، نور قلب است.اوُموُت، قالْبِین ایشیغیْدیر.
Her karanlık gecenin bir sabahı vardır.هر شب تاریکی، یک صبح دارد.هِر کارانْلِک گِجِنین بیر سَباحی وارْدیر.
Umudu olanın, her şeyi vardır.کسی که امید دارد، همه چیز دارد.اوُموُدو اُلانین، هِر شِیی وارْدیر.
Gelecek, umutla inşa edilirآینده با امید ساخته می‌شود.گِلِجِه‌ی، اوُموُتْلا اینْشا اِدیلیر.
Umut, hayatın yakıtıdır.امید، سوخت زندگی است.اوُموُت، هَیاتین یاکیتیْدیر.
Her yeni gün, yeni umutlar getirir.هر روز جدید، امیدهای جدید می‌آورد.هِر یِنی گون، یِنی اوُموُتْلار گِتیریر.
Umutsuz insan, kanatsız kuş gibidir.انسان نا‌امید، مانند پرنده بی‌بال است.اوُموُتْسوز اینْسان، کاناتْسیز کوش گیبیدیر.
Gelecek, umutla aydınlanır.آینده با امید روشن می‌شود.گِلِجِه‌ی، اوُموُتْلا آیدینلانیر.
Her umutsuzluk, yeni bir umut doğurur.هر ناامیدی، یک امید جدید به‌وجود می‌آورد.هِر اوُموُتْسوزلوک، یِنی بیر اوُموُت دوعورور.
Umutsuzluk, geçici bir buluttur.ناامیدی ابری گذراست.اوُموُتْسوزلوک، گِچِیجی بیر بولوتْتیر.

جملات ترکی استانبولی درباره امید در زندگی

جملات ترکی استانبولی درباره زندگی زیبا

زندگی پر از لحظات زیباست که باید آن‌ها را ببینیم و از آن‌ها لذت ببریم! با استفاده از جملات کاربردی ترکی استانبولی درباره زندگی زیبا، شما می‌توانید با دوستان و آشنایان ترک‌زبان خود در مورد لحظه‌های شیرین و زیبای زندگی‌تان به‌آسانی صحبت کنید.

جملهترجمهتلفظ فارسی
Güzellik hayatın her köşesinde saklıdırزیبایی در هر گوشه‌ای از زندگی پنهان است.گوزِللِک هَیاتین هِر کوشِسیندِ ساکْلیدیر.
Her gün yeni bir güzellik getirir.هر روز، یک زیبایی جدید با خود می‌آورد.هِر گون یِنی بیر گوزِللِک گِتیریر.
Yaşamın küçük anları, en güzel anlardırلحظه‌های کوچک زندگی، زیباترین لحظه‌ها هستند.یاشامین کوچوک آنلاری، اِن گوزِل آنْلاردیر.
Güzellik, detaylarda gizlidir.زیبایی در جزئیات پنهان است.گوزِللِک، دِتایلاردَه گیزْلیدیر.
Yaşamın her anı, bir güzelliktirهر لحظه زندگی، یک زیبایی است.

 

یاشامین هِر آنی، بیر گوزِللِکتیر.

 

Güzellik, bakış açımızdadırزیبایی در دیدگاه ماست.گوزِللِک، باکیش آچیمیزْدَدر.

جملات ترکی استانبولی درباره زیبایی های زندگی

رایج ترین جملات انگیزشی ترکی استانبولی درباره خوشبختی در زندگی

جملات کاربردی ترکی استانبولی درباره خوشبختی در زندگی، به ما کمک می‌کنند تا این احساسات شیرین را به زبان ترکی بیان کنیم و با دیگران به اشتراک بگذاریم.

جملهترجمهتلفظ
Hayat, küçük mutluluklardan oluşurزندگی از خوشبختی‌های کوچک تشکیل شده است.هَیات، کوچوک موُتْلولوکلاردان اُلوشور.
Mutlu olmak, seçimdir.خوشبخت بودن، یک انتخاب است.موُتْلو اُولْماک، سِچیمْدیر.
Mutluluk, iç huzuruyla başlar.خوشبختی با آرامش درون آغاز می‌شود.موُتْلولوک، ایچ حوزوریْلا باشْلار.
Mutluluk, içten gelirخوشبختی از درون می‌آید.موُتْلولوک، ایچْتَن گِلیر.
Her gün, mutlu olmak için bir fırsattır.هر روز یک فرصت برای خوشبخت بودن است.هِر گون، موُتْلو اُولْماک ایچین بیر فرصَتْتیر.
Mutluluk, sevgiden doğar.خوشبختی از عشق زاده می‌شود.موُتْلولوک، سِوْگیدِن دوعار.
Mutlu olmak, hayatın amacıdır.خوشبخت بودن هدف زندگی است.موُتْلو اُولْماک، هَیاتین آمجیْدیر.

 

جملات ترکی استانبولی درباره تجربیات زندگی

یادگیری صحبت درباره تجربیات زندگی به زبان ترکی، به افزایش سطح کیفیت مکالمات روزانه شما کمک می‌کنند.

جملهترجمه فارسیتلفظ
Yaşam, her deneyimde bir ders verir.زندگی در هر تجربه‌ای یک درس می‌دهد.یاشام، هِر دِنِیْمیْدِ بیر دِرس وِریر.
Geçmiş, geleceğe ışık tutar.گذشته به آینده نور می‌اندازد.گِچْمیْش، گِلِجِه‌ی ایشیک توتار.
Deneyimler, hayatın öğretmenleridir.تجربیات، معلمان زندگی هستند.دِنِیْمیْلر، هَیاتین اُوئرِتْمِنْلَریْدیر.
Her deneyim, bir adımdır.هر تجربه یک قدم است.هِر دِنِیْم، بیر آدیمْدیر.
Deneyimler, hayatın yapı taşlarıdır.تجربیات، سنگ بناهای زندگی هستند.دِنِیْمیْلر، هَیاتین یاپی تاشلاریْدیر.

 

Yaşamın her anı, bir ders içerir.هر لحظه زندگی، یک درس دارد.

 

یاشامین هِر آنی، بیر دِرس ایچِریر.

 

Geçmiş, geleceğin rehberidir.گذشته، راهنمای آینده است.گِچْمیْش، گِلِجِه‌ی رِهْبِریْدیر.
Deneyim, en iyi öğretmendir.تجربه بهترین معلم است.دِنِیْم، اِن ایی اُوغْرِتْمِنْدیر.
Deneyimler, hayatın zenginliğidir.تجربیات، ثروت زندگی هستند.

 

دِنِیْمیْلر، هَیاتین زِنگینْلییْدیر.

 

Geçmiş, geleceğin aynasıdır.گذشته، آینه آینده است.گِچْمیْش، گِلِجِه‌ی آیناسیْدیر.
Deneyim, bilgeliğin anahtarıdır.تجربه، کلید خرد است.

 

دِنِیْم، بیلْگِلِیْیْن آنْاحْتاریْدیر.
Her tecrübe, bir hazine gibidir.هر تجربه مانند یک گنج است.هِر تِجْرِبِ، بیر حازینِ گیبیْدیر.

 

یادگیری جملات ترکی استانبولی درباره زندگی؛ گامی مهم در مسیر آموزش زبان ترکی

فرقی نمی‌کند قصدتان از یادگیری زبان ترکی استانبولی، سفر و زندگی در ترکیه یا فقط علاقه به این زبان شیرین باشد؛ آشنایی با جملات ترکی استانبولی در مورد زندگی در مکالمات روزمره و روابط شما تاثیرگذار است. برای یادگیری بهتر و سریع‌تر این زبان، دوره‌های آنلاین آموزش زبان ترکی با متدهای نوین آموزشی در کمترین زمان ممکن، همه نکته‌های ضروری را به شما می‌آموزند؛ دوره‌های آنلاین آکادمی زبان ترکی، بهترین منبع یادگیری آسان و تسلط بر زبان ترکی استانبولی است.