مجله آلامتو

در این تصاویر ساکنان منازل به احترام درخت، دیوار خانه خود را به طریقی ساخته اند که آسیبی به درختان نرسد و حاضر به قطع درخت نشدند و همین امر زیبایی خاصی به خانه آنها بخشیده است.

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

معماری زیبا

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درختان

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

احترام به درخت

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید