اسم ترکی پسرانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم ترکی پسرانه

یاشار

یاشار :    (تركي) به معني زنده باد!، آفرين!.