اسم ترکی پسرانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم ترکی پسرانه

آراس

آراس : 1- (در تركي) آراز، به معني رود ارس؛ 2- (اَعلام) مرکز استان پادوکاله،…

آراز

آراز :  (تركي) 1- ارس؛ 2- (اَعلام) قهرمان منسوب به طايفه‌ي آس. + ن.ك. آراس،…

آتیلا

آتيلا : 1- (تركي) (آت به معني اسب + يلا (صفت))، به معني چابك، شجاع؛…

آتا

آتا : (تركي) 1- پدر، جد، سرپرست، ريش سفيد؛ 2- (اَعلام) نام پادشاهي در دامنه‌هاي شمالي…

بِهتاش

بِهتاش : (فارسي ـ تركي) [ به = خوب، بهتر، خوبتر، شخص خوب و داراي…

بَهادر

بَهادر : (شکل فارسی و اردوی واژه‌ي ترکی مفعولیِ «بغاتور» یا «باغاتور») 1- (در قديم)…

بَکتاش

بَكتاش :  (تركي) (در قديم) 1- فرمانده‌ي يگ گروه، بزرگ ايل؛ 2- هر يك از…

تایماز

تايماز : (تركي) پابرجا، استوار.

سَنجر

سَنجر : (تركي) 1- يعني مرغ شكاري؛ 2- (اَعلام) [511-552 قمری] شاه سلسله‌ي سلجوقي، که…

شهریار

شهریار : 1- پادشاه، شاه؛ 2- (در قديم) حاكم، فرمانروا؛ 3- (اَعلام) 1) پسر خسرو…

علی‌پاشا

علي‌پاشا :    (عربي ـ تركي) از نام‌هاي مركب،   علي و پاشا.

محمّدپاشا

محمّدپاشا:    (عربی ـ ترکی) از نام‌هاي مركب،   محمّد و پاشا.

یاشار

یاشار :    (تركي) به معني زنده باد!، آفرين!.