معنی اسم گلستان

نام گلستان به چه معناست؟

گلستان :    1- جايي كه در آن گل‌هاي بسيار و گوناگون پرورش می‌دهند، گلزار، گلشن؛ 2- (اَعلام) 1) کتاب فارسی از سعدی، شامل حکایتهایی به نثر همراه با شعر، غالباً با نتیجه گیریهای اخلاقی [تألیف در 656 هجری]، از مؤثرترین کتابها در شکل‌گیری نثر فارسی از قرن 8 به بعد؛ 2) استانی در شمال ایران، در جنوب غربی دریای خزر.اسم گلستان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گلستان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گلستان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گلستان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گلستان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گلستان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گلستان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گلستان

نام های دخترانه بر وزن گلستان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید