معنی اسم کتانه

نام کتانه به چه معناست؟

کتانه :    (کتان = نام گیاهی + ه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به کتان؛ 2- (به مجاز) زیبا و باطراوت.اسم کتانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کتانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کتانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کتانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کتانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کتانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کتانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کتانه

نام های دخترانه بر وزن کتانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید