معنی اسم کانیاو

نام کانیاو به چه معناست؟

کانیاو :    (کردی) 1- آب چشمه؛ 2- زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛ 3- گیاهی که با آب چشمه سیراب شود.اسم کانیاو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کانیاو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کانیاو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کانیاو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کانیاو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کانیاو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کانیاو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کانیاو

نام های دخترانه بر وزن کانیاو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید