معنی اسم پرور

نام پرور به چه معناست؟

پَرور :    1- رشد دادنِ کسی یا چیزی، پرورش دادن؛ 2- (به مجاز) مطلب یا موضوعی را روشن و رسا بیان کردن یا نوشتن، یا در ذهن سنجیدن و تنظیم کردن؛ 3- تربیت کردن؛ 4- به عمل آوردن و آماده کردن دارو، گیاه، میوه، و مانند آنها در حال آغشتگی به چیزی مانند شیر، عسل، شکر و مانند آنها؛ 5- (در قدیم) حمایت کردن، پشتیبانی کردن؛ 6- (در قدیم) پرورده شدن، پرورش یافتن.


اسم پرور

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پرور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پرور چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پرور تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید