معنی اسم پروانه

نام پروانه به چه معناست؟

پروانه : 1- حشره‌ای با بدن كشیده و باریك و بال‌های پهن پوشیده از پولك‌های رنگارنگ؛ 2- حکم، فرمان، جواز و نشان؛ 3- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه راست پنجگاه و نوعی تحریر.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پروانه


اسم پروانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پروانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پروانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پروانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پروانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پروانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پروانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پروانه

نام های دخترانه بر وزن پروانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید