معنی اسم میهن

نام میهن به چه معناست؟

ميهن :    1- كشوري كه در آن شخص به دنيا آمده و تابعيت دولت آن را دارد، وطن؛ 2- (در قديم) زادگاه، موطن؛ 3-(در قديم) خانه، خانمان، قبيله.اسم میهن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار میهن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام میهن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن میهن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به میهن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به میهن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با میهن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن میهن

نام های دخترانه بر وزن میهن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید