معنی اسم فضیلت

نام فضیلت به چه معناست؟

فَضيلت :    (عربي) 1- برتري در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-ارزش و اهميت؛ 3- (در قديم) (در علم اخلاق) ويژگي‌هاي ستوده‌ي اخلاقي در مقابلِ زذيلت.اسم فضیلت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فضیلت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فضیلت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فضیلت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فضیلت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فضیلت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فضیلت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فضیلت

نام های دخترانه بر وزن فضیلت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید