معنی اسم فریناز

نام فریناز به چه معناست؟

فريناز :   [فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ]  1- ويژگي آن كه داراي خجستگي و شكوهمندي زیبا و قشنگ است؛ 2- کرشمه و غمزه‌ي با شکوه؛ 3- (به مجاز) زیباروی نازدارو با شکوه.اسم فریناز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فریناز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فریناز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فریناز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فریناز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فریناز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فریناز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فریناز

نام های دخترانه بر وزن فریناز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید