معنی اسم فریدخت

نام فریدخت به چه معناست؟

فريدخت :    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + دخت = دختر)، 1- دختر خجسته و مبارك؛ 2- دختر باشكوه و شكوهمند.


اسم فریدخت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فریدخت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فریدخت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فریدخت تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید