معنی اسم فردخت

نام فردخت به چه معناست؟

فردخت :    [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورَد؛ (به مجاز) مایه‌ي جلال و شکوه؛ زیبایی و برازندگی + دخت = دختر] 1- روی هم به معنی دختری که شکوه و جلال آن در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد؛ 2- دختر مایه‌ي جلال و شکوه، دختری که دارای زیبایی و برازندگی است.اسم فردخت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فردخت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فردخت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فردخت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فردخت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فردخت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فردخت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فردخت

نام های دخترانه بر وزن فردخت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید