معنی اسم فرخنده

نام فرخنده به چه معناست؟

فرخنده :    1- موجب رويداد يا پيامدهاي خوشايند و خوب، مبارك، خجسته؛ 2- (در قديم) نيك بخت و كامروا.اسم فرخنده

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرخنده ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرخنده چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرخنده از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرخنده تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرخنده بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرخنده به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرخنده

نام های دخترانه بر وزن فرخنده به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید