معنی اسم عاطفه

نام عاطفه به چه معناست؟

عاطِفه :    (عربي) محبت، مهرباني، مهر، عطوفت.اسم عاطفه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عاطفه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عاطفه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عاطفه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عاطفه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عاطفه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عاطفه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عاطفه

نام های دخترانه بر وزن عاطفه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید